ขอเชิญส่งผลงานเพื่อเข้ารับรางวัลสถาบันอุดมศึกษาดีเด่นด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

       กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศให้สถาบันอุดมศึกษา ส่งผลงานเพื่อเข้ารับคัดเลือกในรางวัล สถาบันอุดมศึกษาดีเด่นด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2560 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทในการเสริมสร้างทรัพย์สินทางปัญญา โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ipthailand.go.th/th/home.html

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-02-28