ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร ILC และหลักสูตร OCC ประจำปี 2560

       สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560 จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course : OCC) และ หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course : ILC) จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://difa-tes.mfa.go.th/index.php  และ http://mfa.go.th/dvifa

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-02-28