งานสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3

       สถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดโครงการ สัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 : การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0 ในวันที่ 9-11 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ห้องออคิดบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ https://sotl.kku.ac.th/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-02-24