ขอเชิญส่งผลงานเพื่อเข้ารับพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2560

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรับผลงานเพื่อเข้ารับพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ ประจำปี 2560 จึงขอเชิญชวนอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานเพื่อประกวดในโครงการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://ird.wu.ac.th/

ย้อนกลับ โพสเมื่อ 2017-02-22